Mange taler om stress og om at det er svært, at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen med en 37 timers arbejdsuge + transport. SF foreslog derfor i marts, at der skal arbejdes med muligheden for en mere fleksibel arbejdstid efter medarbejdernes ønske i Fredensborg Kommune. Kommunens største arbejdsplads med godt 2.600 ansatte.

Men det har vist sig, at problemstillingen, for en del af kommunens medarbejdere, ser ud til at være det modsatte af det, der var udgangspunkt for initiativet. Der findes et betydeligt antal underbeskæftigede i kommunen. Herunder specielt på pleje og rengøringsområdet. Af de godt 900, der er ansat på plejeområdet, er kun hver fjerde ansat på fuldtid. På plejehjemmene og i hjemmeplejen er det mindre end hver femte. Vi ved, at flere på dette område ønsker at komme på fuld tid. Dette selv om, der ligger en aftale om at kommunen har pligt til at tilbyde ledige timer til allerede ansatte, som er på deltid, før timerne tilbydes til andre. Der er masser af jobopslag på området, så der må være et strukturelt organisatorisk problem.

Men det er ikke rimeligt, at kommunen indretter sig, så f.eks. SOSU assistenter og SOSU hjælpere ikke kan få fuld tid. De er ikke just højtlønnede og en nylig arbejdsmiljøundersøgelse viser, at arbejdet betegnes som menneskeligt givende, men også både fysisk og psykisk hårdt. På vej ind i en tid med høj beskæftigelse risikerer kommunen at tabe konkurrencen om de gode og dygtige medarbejdere, selv om meldingen fra forvaltningen i forbindelse med det nyligt afholdte budgetmøde var at kommunen er blevet bedre til at fastholde medarbejderen.

De er meget vigtige for, at vi alle kan gå en tryg alderdom i møde, at plejepersonalet er tilfredse og kompetente. Dette undermineres, hvis de ikke føler de føler sig værdsat og kan tjene en løn de kan leve rimeligt af. Hvis tidligere års besparelser medfører at der ikke er den tilstrækkelige fleksibilitet på området, må området tilføres yderligere midler, så den nødvendige fleksibilitet opnås.