lørdag den 7. september 2013

Bæredygtighed - også i økonomien

Bæredygtighed drejer sig om at aflevere samfundet eller verden i en bedre stand end vi selv modtog den. Miljømæssig bæredygtighed drejer sig om ikke at udtømme knappe ressourcer og ikke at ødelægge naturgrundlaget med forurening eller klimaforandringer. Denne form for bæredygtighed er naturligvis vigtig. Men økonomisk bæredygtighed er knap så langsigtet og derfor er den måske også lettere at forholde sig til. Det drejer sig om ikke at lave urimelig gældsætning og ikke nedslide værdierne i form af huse, veje, mennesker og kulturværdier.

Som politisk aktiv, og i en periode også som byrådsmedlem i 90’erne i Karlebo Kommune, oplevede jeg, at det var dyrt for en kommune at være fattig. En fattigdom der dels var historisk betinget, dels drejede sig om manglende vilje til at opkræve de nødvendige skatter. Dengang var SF, Socialdemokratiet og De Radikale i opposition til et flertal bestående af Venstre og Konservative. Man lånte med langvarige lån til kortsigtede formål, så boostede økonomien med låntagning. Karlebo modtog tilskud fra indenrigsministeriets pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner. Det blev givet som en blanding af lån og tilskud. Jeg skrev dengang til den daværende indenrigsminister (Birthe Weiss) at det ikke var holdbart at hjælpe særligt vanskeligt stillede kommuner med stadig øget gældsætning med yderligere lån. Rygtet ville efterfølgende vide, at hun herefter ændrede en lånemulighed på 6 millioner til et tilskud på 4 millioner. Jeg blev efterfølgende beskyldt for at have kostet kommunen 2 millioner, mens jeg mente, at jeg havde gavnet kommunen med 4 millioner.

I de år fik vi klare meldinger fra pædagoger om, at der var grupper af udsatte drenge i 10 års alderen, der var i fare for at få en kriminel løbebane, hvis ikke kommunen satte ind med en særlig pædagogisk indsats. Vi fik at vide, at vejene ville blive dyre at reparere, hvis ikke vi forbedrede vedligeholdelsen, og at en række bygninger var truet af forfald. Det sidste førte til, at flertallet gennemførte et privatiseringseventyr kaldet ”sale and lease back”, hvor bygningerne blev solgt til private for at kommunen kunne lease/leje dem tilbage, og i processen der skulle sikre en bedre vedligeholdelse. Der var mest af alt tale om en kreativ skattefidus, og efter få år måtte kommunen igen overtage bygningerne.
En bæredygtig økonomisk politik indeholder efter min mening følgende.
  • Gammel gæld betales af mindst lige så hurtigt som værdierne forringes
  • Kommunen er tilbageholdende med at optage ny gæld, og denne knyttes til konkrete investeringsprojekter som en ny skole, energiinvesteringer eller lignende.
  • Hvis der optages lån, f.eks. til byggemodning af et område, betales lånene tilbage, når grundene sælges.
  • Kommunens veje og bygninger tilses og vedligeholdes mindst til et niveau hvor de ikke forringes hurtigt af fugt og frostskader.
  • Der tages vare på menneskelige ressourcer med  både en socialpædagogisk og en undervisningsmæssig indsats, som og fremmer et godt liv og forebygger kriminalitet og asocial adfærd på mellemlangt sigt.
  • Det kan virke kynisk at bruge en økonomisk investeringsvinkel psykiatri, helbred, sygdom og ulykke. Men det er vel endnu mere kynisk at undlade investeringer der både er økonomisk sunde og fremmer hjælpen til de ramte. Vi skal derfor arbejde for en hurtigere adgang til psykologisk/psykiatrisk behandling.
          Bedre og hurtigere genoptræning efter ulykker og sygdom.
          En række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Fredensborg Kommune har nu en bedre økonomi end de gamle kommuner der indgik i sammenlægningen. Fredensborg er ikke længere berettiget til at modtage tilskud som særligt vanskeligt stillet. Vi har dog stadig en forholdsvis stor gæld og et efterslæb i forhold til vedligeholdelse af veje og stier. Vi håber også, at den styrkelse af normeringen i skoler og institutioner, samt den styrkede kulturelle indsats vil gøre vores kommune mere tryg over nogle år. Det er ikke tiden at sætte skatten ned nu. Måske kan vi sætte den ned om nogle år, når gevinsten fra nutidens investeringer forhåbentligt slår igennem. Men det er stadig uvist om bedre sundhed i alderdommen kan modvirke det øgede udgiftsbehov til hjælp til flere ældre.

Efterskrift
SF har i begyndelsen af september indgået i et budgetforlig vedrørende 2014 og overslagsårene 2015 – 17, som indeholder en beskeden skattesænkning og nedsatte indtægter fra byggesagsgebyrer i 2014. Budgetforliget blev indgået med alle partier i byrådet og er udtryk for et forlig hvor alle partier fik og gav noget. Jeg og SF er overordnet rigtig glade for det samlede forlig som basis for en økonomisk bæredygtig udvikling.