søndag den 12. marts 2017

Opstilling til kommunalvalg 2017


Hvorfor stiller jeg op?
Jeg kan gøre en forskel. For et mindre parti som SF, må det primært ske gennem argumentets kraft Derfor er det vigtigt at være til stede i de udvalg hvor debatten forud for politiske beslutninger foregår. Vi bør have et mål om at SF ved valget opnår en styrke, så vi kan være repræsenteret væsentlige udvalg. I en verden hvor Trumph og Brexit sætter nye og skræmmende dagsordener, er det vigtigt og interessant for mig at tilbyde min indsats til, efter bedste evne, at bidrage med indsigt og udsyn.

Jeg er på efterløn og har derfor tid til at prioritere indsatsen. Fra ansættelser i flere kvarterløft, har jeg erfaringer med lokal helhedsorienteret udvikling. Jeg har endvidere siddet i byrådet i Karlebo Kommune 2½ år i midten af 90’erne. De sidste 10 år har jeg været ansat som miljømedarbejder i Solrød Kommune. Den ligner på mange måder Fredensborg Kommune, så jeg kan tage betydelig inspiration med herfra.

Vi skal i valgkampen forsøge at gøre os mindre afhængige af Facebooks og Googles algoritmer og komme i direkte kontakt med vælgerne. Det betyder ikke, at vi ikke skal kæmpe efter bedste evne, også på Facebook og på hjemmesiden. Derfor vil du i den kommende tid kunne møde mig på en ladcykel, der reklamerer for SF. Du kan evt. kontakte mig hvis du har lyst til at diskutere politiske emner.

Politiske mærkesager

·       Vi skal ikke acceptere fattigdom lokalt og nationalt.  Vi har specielle problemer her i kommunen pga. mangel på billige boliger. Vi skal bekæmpe smålighed og nationalistisk snæversyn, når vi møder det. Der er for stor tendens til at over- og middelklassen sparker nedad.

·       Fredensborg Kommune skal fortsat være ambitiøse på klimaområdet, herunder især gøre en indsats indenfor varmeplanlægningen og affaldsområdet.

·       Trafikalt skal der satses på offentlig transport og stadig udbygning og vedligeholdelse af cykelstierne. 1.klasse i Kystbanen bør nedlægges.

·       Vores mangfoldige natur skal sikres, samtidigt med at der åbnes op for rekreative oplevelser, specielt i den bynære natur.

·       Vi skal fastholde udviklingen af kommunen som en grøn kommune med en mangfoldig natur og mange rekreative muligheder i det grønne

·       Vi skal sikre, at ældreområdet udbygges i takt med behovet, og at normering og personalets uddannelse giver mulighed for en god alderdom og en værdig pleje.

·       Vi skal fortsætte med at nedbringe kriminaliteten. Både gennem en god forebyggende indsats i institutioner og skoler- og gennem indsatserne i f.eks. Nivå Nu og Kokkedal på vej.

·       Vi skal kæmpe for, at alle 4 byer har attraktive og aktive bymidter, med både forretningsmæssige og kulturelle tilbud.

·       Der skal ske en boligudbygning, primært i Nivå og Humlebæk

·       Vi er på vej ind i gode tider, hvor de offentlige indtægter bliver større og udgifter til dagpenge og kontanthjælp bliver mindre. Dette skal bruges til afbetaling af gæld, så vi er rustet til næste økonomiske krise.