mandag den 11. november 2013

Huller i stinettet


2017

Der er i den forløbne valgperiode sket en række forbedringer af stierne.
  • Der er sket en forbedret vedligeholdelse af vore stier. 
  • Der er også kommet en ny cykelsti på sydsiden af Egedalsvej.
  • Der er endvidere planlagt en ny sti mellem Nivå/Niverød og Humlebæk vest for banen.
Men de huller i stinettet jeg påpegede i 2013 er der stadig.

2013

På vælgermødet d. 4. 2013 november på rådhuset mente de konservatives byrådskandidat Thomas von Jessen at der ikke var huller i stinettet i den sydlige del af kommunen (den gamle Karlebo Kommune). Det er den del af kommunens stinet jeg kender bedst og vil derfor pege på 3 konkrete huller.
  • Det første sted er ved Nivå Station hvor stien ender i et hul, hvor der ofte står vand og om vinteren er der en isbane. Det ville her være et stort løft hvis der blev lavet en rampe til det plan hvor cykelskurerne er.

  • Det andet sted er stien langs Gl. Strandvej i Nivå, som slutter ved Lyngbækgårds Alle. Den bør føres helt ned til Strandvejen.
  • Det tredje sted er ved Hvedevænget i Kokkedal, hvor stien nordfra føres ind i et snirklet forløb i bebyggelsen. Det er en hovedsti og den bør føres ned til krydset ved Egedalsvej Usserød Kongevej, men linjeføringen bør være gennem volden og ud langs Usserød Kongevej, så de grønne områder i bebyggelsen Hvedevænget ikke ødelægges. Dette vil forbinde hovedstinettet til NGG, Rådhuset og de nye butikker.
Stier på disse 3 steder står derfor på min ønskeseddel til det nye byråd.