mandag den 13. november 2017

Klima status og COP 23

Så samles de mange lande for 23'ende gang til en såkaldt COP, hvor man drøfter midler til at modvirke en verdensomspændende klimakatastrofe.

Vi ved ikke om vi når at redde kloden. Men efterhånden som man bliver ældre bliver det lettere og lettere at tro på at det jo nok går i min tid. Hvis jeg vel at mærke ikke ser snævert på det, og ikke ser på de mange klimakatastrofer der er i hele verden. Tørke, ørkendannelse, orkaner og oversvømmelser m.m.

Jo yngre du er, jo mere skræmt bør du være.

Dårlige nyheder:
Trump stritter imod Paris aftalen. Men mange amerikanere - firmaer, byer og stater arbejder stadig med.
Polen stritter også imod indenfor EU's område. Men de er lige blevet kørt over i ny aftale om CO2 kvote ordning.
En række forskere påpeger at
  • Havisen smelter hurtigt ved både Arktis og Antarktis
  • Det målte indhold af CO2 i atmosfæren stiger kraftigt
Gode nyheder:
  • Kina tager tilsyneladende klimaproblemerne seriøst, også selv om Trump og med ham det føderale USA; er stået af.
  • Priserne på sol og vind er ved at være konkurrencedygtige under mange omstændigheder. Men vi mangler at udvikle lagringsteknologien så vi har energi når der ikke er sol og vind nok.
  • EU er ved at vedtage en nedsættelse af bilernes gennemsnitlige CO2 udledning med 30 % i 2030. Det betyder nok at vi må opgive de traditionelle benzin og diesel motorer.
  • EU er ved at vedtage 2 ting der hæver priserne på CO2 kvoterne (fra næsten ingenting), hvilket gør fossilfri energi mere konkurrencedygtig. Dels vil man reducere ubrugte kvoter med 24 % årligt (man kan sige at man lader dem rådne). Dels vil man i medbringe antallet af udstedte kvoter væsentligt fra 2023 (måske svarende til ca. 2.000 millioner tons årligt sammenlignet med Danmarks udledning på omkring 85 millioner tons årligt (2016)(Inklusiv dansk opererede skibe og fly).
  • Spændende at se hvad der kommer af andre tiltag i forbindelse med COP 23.
Tiltagene er sandsynligvis for små og kommer for sent. Katastroferne er her jo allerede, selv om vi ikke er særligt hårdt ramt hos os. Der ligger derfor også et moralsk spørgsmål, om hvor meget vi vil hjælpe de mange der bliver ramt, bl.a. pga. vores udledninger. Vi skal reducere udledningerne med omkring 4 % årligt for at nå ned i nærheden af fossilfrihed omkring 2050. Fredensborg Kommune har de sidste 8 år haft besparelser på den niveau på kommunens udledninger som organisation. Men hvad med alle borgerne, virksomhederne, staten og andre kommuner. 

torsdag den 2. november 2017

Jeg besøgte gamle kolleger og så nye affaldsordninger i Solrød

Da jeg gik på efterløn i marts var der 2 affaldsprojekter, som ikke var gjort færdig.

Det jeg har været mest involveret i både at udtænke og projektere var et projekt om nedgravede løsninger til glas, papir og pap. En i Havdrup Centeret og to i Solrød Center. Tanken var at det både skulle være en god affaldsløsning og en forskønnelse af centrene, hvor glasbobler og containere til papir og pap ikke var så kønne.

Kollegerne har nu afsluttet projektet, og jeg er rigtigt stolt af resultatet.

Det andet projekt, som mest har været drevet frem af min tidligere kollega Anne-Mette Jansen drejer sig om miljøkasser til farligt affald. Et medlem fra Grønt Råd, Birgitte er her i form af en papfigur med til at promovere løsningen, lige som Grønt Råd har været med til at lave en god informationsvideo på facebook.
Den unge mand i billede er min afløser Niklas.

Endelig fik jeg at vide at man arbejder med evt. at fremskynde planerne for indførelse af kildesorteret organisk dagrenovation, også kaldet bioaffald, til biogas. Den del har jeg også brugt en del tid på i det sidste år, hvor vi havde et projekt om at samle sjællandske kommuner til samarbejde om en teknologi til bioforgasning. Det man arbejder videre med er det vi anbefalede: Forbehandling til biobulp (en papmache lignende pumpbar masse), som kan pumpes direkte ind i et biogasanlæg. Bulpen er i dag en vare der kan afsættes på Sjælland, i Jylland, (på Fyn?) og i Sverige.

Ærgerligt at vi ikke har disse affaldsløsninger hos os i Fredensborg!