torsdag den 2. november 2017

Jeg besøgte gamle kolleger og så nye affaldsordninger i Solrød

Da jeg gik på efterløn i marts var der 2 affaldsprojekter, som ikke var gjort færdig.

Det jeg har været mest involveret i både at udtænke og projektere var et projekt om nedgravede løsninger til glas, papir og pap. En i Havdrup Centeret og to i Solrød Center. Tanken var at det både skulle være en god affaldsløsning og en forskønnelse af centrene, hvor glasbobler og containere til papir og pap ikke var så kønne.

Kollegerne har nu afsluttet projektet, og jeg er rigtigt stolt af resultatet.

Det andet projekt, som mest har været drevet frem af min tidligere kollega Anne-Mette Jansen drejer sig om miljøkasser til farligt affald. Et medlem fra Grønt Råd, Birgitte er her i form af en papfigur med til at promovere løsningen, lige som Grønt Råd har været med til at lave en god informationsvideo på facebook.
Den unge mand i billede er min afløser Niklas.

Endelig fik jeg at vide at man arbejder med evt. at fremskynde planerne for indførelse af kildesorteret organisk dagrenovation, også kaldet bioaffald, til biogas. Den del har jeg også brugt en del tid på i det sidste år, hvor vi havde et projekt om at samle sjællandske kommuner til samarbejde om en teknologi til bioforgasning. Det man arbejder videre med er det vi anbefalede: Forbehandling til biobulp (en papmache lignende pumpbar masse), som kan pumpes direkte ind i et biogasanlæg. Bulpen er i dag en vare der kan afsættes på Sjælland, i Jylland, (på Fyn?) og i Sverige.

Ærgerligt at vi ikke har disse affaldsløsninger hos os i Fredensborg!
Ingen kommentarer:

Send en kommentar