søndag den 6. oktober 2013

Mangfoldighed - også i naturen

Hvilken herlig efterårssøndag at gå en tur i den dejlige natur vi har her i vores område. Vi var bl.a. ude på tangen ved Ringovnen. Der var jeg heldig at få et godt skud af en musende tårnfalk. Få sekunder efter dette billede slog den ned og forsvandt mellem sivene, måske et tegn på at den har fanget et eller andet efter flere forsøg.
På fugle entusiasternes hjemmeside www.dof.dk kan man se at der på og omkring tangen er observeret 200 forskellige fuglearter. Men herudover kan vi jo opleve en række andre spændende dyr og planter her i vores område.
Fra sjældenheder som næsehornsbillen, grøn mosaikguldsmed og spidssnudede frøer til spændende men mere almindelige dyr som egern, ræve, mus, muldvarpe, isfugle, vandstære, hejrer og en række forskellige rovfugle.
 
Politisk er der lagt op til at byrådet vedtager en ny naturstrategi. Den er naturligvis vigtig for naturen i sig selv, men også for kommunen som grøn rekreativ kommune. Man kan naturligvis mene at naturen passer sig selv, men en rig og mangfoldig natur fremmes ved et vist niveau af pleje. Hvis vi vil fastholde og udvikle den rigdom vi har på dette område er det vigtigt at der er et politisk og administrativt fokus på det.
 
På strandengene er det kommunale køer der er med til at gøre arbejdet. Andre steder er det fåreholderne eller høsletlauget der bidrager. Men nogle steder er ved at gro til i tidsler og brændenælder, hvilket kan være godt for visse former for sommerfugle, men som i store mængder er lidt ensformigt.
 
Andre steder skal man forholde sig til udbredelsen af uønskede invasive arter som bjørneklo, japansk pileurt, canadisk gyldenris og rogosa roser, mink og iberiske skovsnegle. Skvalder kålen har vi jo vænnet os til.
 
I mit perspektiv er adgangen til en varieret og rig natur vigtigere end sportshaller og kunststof baner, hvis vi skal prioritere. Jeg tror også at en åben natur med oplevelsesmuligheder er vigtigere for sundheden end den organiserede sport.